Bejelentkezés
KREDITVADASZ.HU

KREDIT
VADÁSZ

egyetem

Info

KREDITVADASZ.HU
/education/preview/2147/view/Hungary/Pannon-Egyetem/Georgikon-Mezogazdasagtudomanyi-Kar/Termeszetvedelmi-mernoki/Muszaki-Alapismeretek/Jegyzetek/termeszetvedelem.html

KreditVadász - természetvédelem

A kreditvadasz.hu egy felsőoktatási közösségi oldal amely segít kapcsolatot tartani a hallgatók között, ezáltal segítséget nyújt a sikeres tanulmányi eredményeid elérésében. Megoszthatjátok egymással korábbi ZH és vizsgafeladataitokat, megvitathatjátok ezek megoldását, jegyzeteket tölthettek fel, elmondhatjátok tapasztalataitokat tantárgyakkal kapcsolatban.

Legújabb twittek

Keresés
Kezdőlap

|

Mi a kreditvadasz.hu Egy felsőoktatási közösségi oldal amely segít kapcsolatot tartani a hallgatók között, így segítséget nyújt a sikeres tanulmányokhoz...

természetvédelem

Országok listájaHungaryPannon EgyetemGeorgikon Mezőgazdaságtudományi KarTermészetvédelmi mérnökiMűszaki AlapismeretekJegyzetektermészetvédelem

2008.11.29 23:04:35
(10)
Szerző: Szántó Gábor
Cimkék: műszaki


Az alábbi szöveg egy formázás és képek nélküli előnézete a dokumentumnak. A tökéletes megjelenítéshez jelentkezz be, majd töltsd le a dokumentumot.

Természetvédelem

1

1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl

Természeti területet és más védelemre érdemes földterületet: -- országos jelent ség terület esetén a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter -- helyi jelent ség terület esetén a települési -- Budapesten a f városi -- önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté.
2

A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelent ségének megfelel en lehet: -- nemzeti park, -- tájvédelmi körzet, -- természetvédelmi terület, -- természeti emlék.

3

Nemzeti park: jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott nagyobb kiterjedés terület, melynek els dleges rendeltetése a különleges jelent ség természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, az oktatás, a tudományos kutatás el segítése

4

Tájvédelmi körzet: jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefügg terület, tájrészlet, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethet jelleget alakított ki.

5

Természetvédelmi terület: jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefügg terület, amelynek els dleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefügg rendszerének a védelme. A védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek min sül.

6

Natúrpark: az ország jellegzetes nagy kiterjedés természeti, tájképi, kultúrtörténeti értékekben gazdag területe, mely az alábbi célkit zésekkel összhangban álló tevékenységek folytatását szolgálja: - természetben történ aktív kikapcsolódás - felüdülés - gyógyulás - fenntartható turizmus - természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés - természetkímél gazdálkodás.
7

Természetvédelmi szabványok

8

Természetvédelem. Tájak osztályozása Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése védett természeti területeken Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése a DunaTisza köze védett természeti területein Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése a Balatonfelvidék és a Bakony védett természeti területein Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése a Kisalföld védett természeti területein

MSZ-13-202:1990 MSZ 20376-1:1999

MSZ 20376-2:1999

MSZ 20376-3:1999

MSZ 20376-4:1999
9

Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése a Budapest és környéke védett természeti területein Természetvédelem. Nyomvonalas létesítmények és m tárgyaik tájbaillesztése védett természeti területeken Utak, vasúti pályák és m tárgyaik tájbaillesztése védett természeti területeken Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése Természetvédelem. Természetvédelmi hatósági táblák

MSZ 20376-5:1999

MSZ 20379:1999

MSZ 20380:1999 MSZ 20381:1999 MSZ 20363:2003
10

Természetvédelm. Tájékoztató és eligazító táblák Természetvédelem. Erdészeti földutak és erdészeti közelít nyomok természetvédelmi olatalom alatt álló erd kben Természetvédelem. Madárvédelmi berendezések 1. rész: Fogalommeghatározások Barlangok m szaki létesítményei. 1.rész. Villamos berendezések Barlangok m szaki létesítményei. 2. rész: Járószintek, járdák és lépcs k kiépítése

MSZ 20364:2003

MSZ 20365:2003

MSZ 20384-1:2003 MSZ 20385-1:2003 MSZ 20385-2:2003

11

Barlangok m szaki létesítményei. 3. rész: Barlangi acélszerkezetek Barlangok m szaki létesítményei. 4. rész: Barlanglezárások Ökoturizmus. Turizmus a védett természeti területeken Ökoturizmus. A természetvédelmi tanösvények kialakításának szempontjai Természetvédelem. M tárgyak és m szaki létesítmények természetvédelmi oltalom alatt álló erd kben

MSZ 20385-3:2003 MSZ 20385-4:2003 MSZ/T 20391:2003 MSZ/T 20392:2003

MSZ 20369:2003

12

Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások Természetvédelem. Kultúrtörténeti értékek védett természeti területeken Természetvédelem. A turizmus céljára megnyitott barlangok üzemeltetése Természetvédelem. Tájak esztétikai min sítése Természetvédelem. Gáztartályok tájba illesztése

MSZ 20370:2003 MSZ/T 20375:2003 MSZ 20386:2003 MSZ 20372:2004 MSZ/T 20362:2004 Érvényes 2006. 12. 01ig
13

Biodiverzitás-monitorozási eljárások. A természetvédelmi célú biodiverzitásmonitorozás alapelvei és programjának felépítése Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése Nyugat-Dunántúl védett természeti területein

MSZ/T 20368:2004

Érvény es 2006. 12. 01ig Érvény es 2006. 12. 01ig Érvény es 2006. 12. 01ig Érvény es 2006.1 2.01-ig
14

MSZ/T 20376-7:2004

Természetvédelem. Épületek, építmények tájbaillesztése Észak-Magyarország védett természeti területein

MSZ/T 20376-8:2004

Természetvédelem. Barlangok állékonysági MSZ/T 20389:2004 vizsgálatai Természetvédelem. A közutakat keresztez ökológiai átjárók kialakítása MSZ/T 20371:2005

Madárvédelmi berendezések 2. rész: Fészekmagasító állvány és szigetel papucs Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése a Fels -Tisza-vidék védett természeti területein Természetvédelem. Épületek, építmények tájba illesztése az Alföld védett természeti területein Természetvédelem. Lovas turizmus a védett természeti területeken

MSZ 203842:2005 MSZ/T 2037610:2005 MSZ/T 203769:2005 MSZ/T 20395:2006

A felsorolt szabványokat a Magyar Szabványügyi Testületnél lehet beszerezni.

15

Táj és építészet kapcsolata
Épület és környezete befolyásolják egymást Szaporodó emberiség terjeszkedik: ökológiai szempontok még fontosabbak Látványi roncsolódás és szennyez dés Építészet tájképhez hangolódása: új ismérvek- társadalom kultúráltságának egyik fokmér je Jól is lehet - nem minden rossz amit az ember épített.

16

Tájkép
Tektonikus hatás
·sík ·sík térlezárással ·sík térlezárással közelr l ·hegy oldalról határolja ·völgy ·völgy+ záradék ·völgy+ síkság ·el tér víztükör - Balaton - Badacsony

17

számtalan variáció

18

Sík vidék. A látvány a térnek szemmel befogható, de jóformán változatlan része. Mindössze távoli fák, építmények nyújtanak támpontokat. A felh zet a tér fels lezárásának illúzióját keltheti.
19

A távoli hegyek szemb l egyértelm és homogén térlezárást nyújtanak

20

Ugyanez a térlezárás közelebbi néz pontból már nem homogén, hanem tagolt, differenciált

21

A hegy oldalról lehatárolja a teret
22

Völgy, ahol kétoldalt mutatkozik természeti térfal

23

Völgy, ahol kétoldalt mutatkozik természeti térfal, háttérben záradékkal társul
24

A síkságba ereszked völgyi út mentén oldalsó térhatások és a síkság távoli horizontjának korlátozatlan messzesége párosul.
25

A síkságnál is hatásosabb el teret a víztükör képez. Badacsony

26

Megm velt táj
·erd - erdei utak-zárt térfal fasorok az út mentén ·térfalként határol ·tisztás térhatása ·mez gazdasági táj

27

iránypont

lejt

emelked

zárt koronák

nyárfák távol

t level

út a terephez simul

fasor a horizonton

28

kilátást takarja

út vonalvezetés

·tisztás térhatása

29

·térfalként határol

30

fák

31

32

33

·mez gazdasági táj

34

Építés táji környezetben
A táj látványi befogadóképessége:
a természeti elemek bizonyos mennyiség építészeti alkotás, építmény építése után is eredeti hatásukban mutatkoznak, egyes építmények a természeti sajátosságokat kedvez en kiegészítik, vagy hangsúlyozzák Nehéz törvényszer séget meghatározni: elemzés

35

Fokozatok
·egyedülálló épület - a tájképben uralkodó közeg marad

36

·egyedülálló épületek - együtt vagy csoportban ·tájképet er sen befolyásoló erej beépítés ·településsé összen tt épületmennyiség ·tájképet kiegészít ·természetet elnyomó

37

Ipar és mez gazdaság a tájképben:
-megoldás esetenként adódik

38

-nyomvonalas létesítmények

39

-kerékpárút

40

-d l út

41

-országút

42

-hegyvidéki utak - terepdomborulat

43

-híd - természetesnek hat

44

45

-kerítés - deszka, léc, k támfal

46

Építés erd nél, erd ben

47

48

Tájkert, kastélykert: szép alternatívák M emlékek: a táj díszei, történeti rangja, építészeti, esztétikai értéke van

49

50

Városkép
Küls városkép: sziluett, tömeg, szerkezet ·sík vidéki város ·víz partján épült város ·hegyvidéken, dombtet n álló (koronázó helyzetben) Veszprém, Esztergom ·völgyben épült város - hegyr l lenézve Bels városkép: ·térfalak közül el táruló látvány ·táj és építészet szintézise ·természeti elemek- el kertek, parkok, fasorok, ligetek Város és vízpart: ·városképet leginkább befolyásoló elem a víz tenger,folyó... ·fest i hatás ·m emlékek el tt még hatásosabb 51

Falukép
A falukép tájegységhez kötött - jobban, mint a város

52

Templom-torony- súlypont Lakosság foglalkozása meghatározó: ·sz l termesztés ·gabonatermelés ·állattenyésztés Gazdasági udvar meghatározó szerep

53

Halmaz rendszer
54

Fés s beépítés
55

Hézagos beépítés
56

Zárt sorú
57

Zárt sorú részben kétszintes
58

Sátortet s, szabadon álló (50-es évek)
59

Kétszintes szabadon álló (70-es évek)
60

A természet fenntartása a településben
Nagyváros - természet kirekesztése az ember környezetéb l Korrekcióra törekszünk Természeti elemek: ·erkély ·tet kert - zöld szerkezetek ·veranda (üvegfalú kiugró helyiség) ·szök kút Kertek és parkok: ·el kert ·házikert ·háztömb kertje
61

·fasor

62

·ligetek, parkok ·parkerd k ·M emlékek ·Zöld közterületek ·sportpályák ·temet

63

Táj és természet egyensúlya
·épít tevékenység ne tegye tönkre a természet lényegét ·természet legyen jelen a településekben ·épületeket övezzük természeti díszekkel ·m emlékek tiszteletben tartása, meg rzése, felújítása ·jellegvédelem (karaktervédelem) táj és épített elemek együttesének védelme - látvány fenntartása

64

Hasonló témájú dokumentumok
- 2008-11-29 23:08:20
- 2008-11-29 22:48:37
- 2008-11-29 22:43:05
- 2008-10-07 15:39:48
A mások által feltöltött dokumentumokat értékelheted. Ha úgy ítéled meg, hogy a vizsgára való felkészülés szempontjából hasznos volt egy dokumentum, akkor adj rá sokcsillagos értékelést.
Ha hibákat tartalmaz, vagy egyéb probléma van vele, akkor keveset.
A dokumentumok sorrendje az értékelések alapján adódik. Ami fentebb van a listában, azt hasznosabbnak ítélték társaid. Az új dokumentumok pedig (értékelések hiányában) szintén a lista tetején kezdenek.

Hozzászólások

Ha észrevételed van egy dokumentummal kapcsolatban (például hibát találtál benne), akkor a Hozzászólások részben jelezheted. Az olyan jellegű kérdéseket mint pl.: A 2. feladat 4. sorából milyen átalakítással jutottunk az 5. sorban szereplő képlethez? - szintén ide érdemes írni
Egy tipp az oldalhoz! - Naptári bejegyzéseket vehettek fel egy tantárggyal kapcsolatban, vagy az egész szakotok számára. Például:
  • Zh időpontok
  • Gólyabál időpontja
  • Házi leadási határidő
  • Tanítási szünetek
  • stb ...
Kattints a Naptárra, majd a jobb felső részen levő Új naptári bejegyzés felvétele linkre.

Cimkefelhő

1. félév 4. 4. óra a csoport állampolgári ismeretek antropológia bevezetés biotechnológia biztonság bodlaki tamás deindividuáció diák előadás feladatok filozófiai antropológia fmea gyakorlat hla hónolás igaz józsef jegyzetek kidolgozott tételek kivitel kodolányi - levelező kötelező irodalom közgazdaságtan fő áramlata közjog külgazdaságtan lakoma matematika minden ami valszám nitridálás növény oecd oktatási törvény reneszánsz statika szintay talajtan tananyag tanirodai tanulás tervezés utazás vállalati pénzügyek várak erődök vázlat vizsga kérdések vizsgakérdések vizsgatételek


Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_rd5uob14jriiap74rj6pvhhjb4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0